Hopp til hovedinnhold

Elevrådet

Du kan vera med å bestemma over skulekvardagen din gjennom elevrådet.

Elevrådet representerer elevane ovanfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen, kan du ta det opp i elevrådet. Vil du bidra til å laga eit godt skulemiljø, kan du engasjera deg som elevrådsrepresentant. Representantar til elevrådet vert valt i august/september.

Elevrådet 2023/2024

Klasse Tillitsvalgt Verv