Hopp til hovedinnhold

Velkomen til oss

Osterøy vgs ligg i Lonevåg, 40 minutt køyring frå Bergen og er tilknytta fastlandet med bru og ferje mot Arna og Åsane.

Administrasjonen

Administrasjonen ligg i 1. etasje og her finn du rektor, assisterande rektor og avdelingsleiarane. I tillegg finn du ekspedisjon, kontorteneste, IT-service, rådgjevar og helsesjukepleiar i same fløy.

Ekspedisjon

Ekspedisjonen er open kvar dag frå kl. 08.15 til 15.30. Stengt for lunsj mellom kl. 11.50 og 12.20. 

Ring oss: 56194000
E-post: post.ost@vlfk.no
Besøksadresse: Solbjørgsdalen 12, 5282 Lonevåg

Gro Elvik og Janne Jæger kan hjelpa deg med alt frå skuleskyss, utfylling av skjema, vidareformidling av viktige beskjedar og liknande.

 

Tilsette ved skulen

Vi har ca. 45 tilsette på skulen vår, som alle er med og jobbar for eit godt og inkluderande skulemiljø.

Kontaktinfo 

 

Tilgjenge

På nettsida til Bygg for alle kan du lese om korleis tilgjenge til skulen er.