Hopp til hovedinnhold

Kompetansesenteret for Robotteknologi

Kompetansesenteret for Robotteknologi vart etablert som eit utviklingsprosjekt våren 2022. Eit samarbeidsprosjekt mellom sentrale bedrifter på Osterøy som nyttar robotteknologi og Vestland Fylkeskommune.

Logoen til Kompetansesenteret for robotteknologi
  • Kompetansesenteret vil vere ein pådrivar for å bygge kompetanse i det grøne skiftet og for kompetanseheving innan robotteknologi, både blant elevar i Vestland, tilsette i kommune- og næringsliv, og til dei som står utanfor arbeidslivet.
  • Kompetansesenteret vil synleggjere lærings- og vurderingsformer som gir relevant, fagleg sterk og praksisnær opplæring, som aukar samskapinga mellom utdanningsinstitusjonar og arbeidslivet.
  • Kompetansesenteret for robotteknologi – et nav i hjulet som knyt aktørane saman og fasilitator for samarbeid om kompetanseutvikling i lokalsamfunnet.

Kontakt oss

Osterøy vgs står som fasilitator for prosjektet, og fasiliterer blant anna kontor og verkstad for senteret.

 

Vidar Tufteland

Prosjektleiar
Dagleg leiar Kompetansesenteret for Robotteknologi Vidar Tufteland

 

Her kan du lese meir om Kompetansesenteret

We use RoboDK for simulation and offline programming of industrial robots.rodbodk.com