Kompetansesenteret for Robotteknologi

Kompetansesenteret for Robotteknologi vart etablert som eit utviklingsprosjekt våren 2022. Eit samarbeidsprosjekt mellom sentrale bedrifter på Osterøy som nyttar robotteknologi og Vestland Fylkeskommune.

  • Kompetansesenteret vil vere ein pådrivar for å bygge kompetanse i det grøne skiftet og for kompetanseheving innan robotteknologi, både blant elevar i Vestland, tilsette i kommune- og næringsliv, og til dei som står utanfor arbeidslivet.
  • Kompetansesenteret vil synleggjere lærings- og vurderingsformer som gir relevant, fagleg sterk og praksisnær opplæring, som aukar samskapinga mellom utdanningsinstitusjonar og arbeidslivet.
  • Kompetansesenteret for robotteknologi – et nav i hjulet som knyt aktørane saman og fasilitator for samarbeid om kompetanseutvikling i lokalsamfunnet.

Kontakt oss

Osterøy vgs står som fasilitator for prosjektet, og fasiliterer blant anna kontor og verkstad for senteret.

 

Vidar Tufteland

Prosjektleiar
Vidar Tufteland 2019.jpg