Skuleruta

Her finn du oversikt over ferie og fridagar for skuleåret 2022/2023.

Skuleruta 2022/2023

Månad Dag Dato Merknad Elevdg. Planl. dg.
August

Torsdag
Fredag
Måndag
Tysdag

11.
12.
15.
16.

Planleggingsdag - lærar
Planleggingsdag - lærar
Planleggingsdag - lærar
Fyrste skuledag

12 3
September Fredag 16. Planleggingsdag - fridag for elevane 21 1
Oktober   10.-14. Haustferie (veke 41) 16  
November Fredag 04. Planleggingsdag - fridag for elevane 21 1
Desember Tirsdag 20. Siste skuledag før juleferien 14  
Januar

Måndag

Tysdag

02.

03.

Fridag

Fyrste skuledag etter juleferien

21  
Februar Fredag

03.
27.-28.

Planleggingsdag - fridag for elevane
Vinterferie (veke 9)

17 1
Mars   01.-03. Vinterferie (veke 9) 20  
April   03.-10. Påskeferie (veke 14) 14  
Mai

Måndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Måndag

01.
17.
18.
19.
29.
Fridag
Grunnlovsdag
Fridag - Kr. himmelfartsd.
Fridag
Fridag - 2. pinsedag
18  
Juni Torsdag 22. Siste skuledag 16  
Elevdagar 190  
Planleggingsdagar   6