Hopp til hovedinnhold

Skuleruta

Her finn du oversikt over ferie og fridagar for skuleåret.

Skuleruta 2023/2024

Månad

Dag

Dato

Merknad

Elevdg.

Planl. dg.

August Måndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

14.
15.
16.
17.

Planleggingsdag - lærar
Planleggingsdag - lærar
Planleggingsdag - lærar
Fyrste skuledag
11 3
September Måndag 11. Planleggingsdag - fridag for elevane 20 1
Oktober   09.-13. Haustferie (veke 41) 17  
November Fredag 03. Planleggingsdag - fridag for elevane 21 1
Desember Torsdag 21. Siste skuledag før juleferie 15  
Januar Onsdag
Fredag
03.
26.
Fyrste skuledag etter juleferien
Planleggingsdag - fridag for elevane

20

1
Februar   26.-29. Vinterferie (veke 9) 17  

Mars

Fredag 01.
25.-29.
Vinterferie (veke 9)
Påskeferie (veke 13)
15  
April Måndag 01. Påskeferie (2. påskedag) 21  
Mai Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Måndag

01.
09.
10.
17.
20.

Offentleg høgtidsdag
Fridag - Kr. Himmelfartsdag
Fridag
Grunnlovsdag
Fridag - 2. pinsedag
18  
Juni Fredag 21. Siste skuledag 15  

 

Skuleruta 2024/2025