Hopp til hovedinnhold
Bilete av framsida med hovudinngang til skulebygget

Velkomen til skulen vår

Osterøy vgs ligg i Lonevåg på Osterøy ca. 40 min køyring frå Bergen sentrum. Skulen har om lag 200 elevar fordelt på fire utdanningsprogram. Det moderne skulebygget var ferdigstilt i 2010, med mykje nytt utstyr og lyse trivelege lokaler. På skulen jobbar vi aktivt for eit godt og inkluderande skulemiljø, og vi har svært gode resultat innan trivsel, læringskultur, faglege utfordringar samt elevdemokrati og elevmedverknad.
To jenter driv med praktisk opplæring på elektro verkstaden

Skulekvardagen på Osterøy vgs

Vi har fleire ulike utdanningsprogram, både yrkesfag og studiespesialisering, noko som er med på å skape eit variert og spennande miljø på skulen. Gjennom undervisning og andre aktivitetar i skulekvardagen ønsker vi å legge best mogleg til rette for læring og utvikling for deg som elev.
Elevar samla rundt eit bord

Miljøet på skulen

Vi jobbar aktivt og systematisk for at det skal vere eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleva tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

05.07.2024

Nyttig informasjon for skulestart 2024/2025

Velkomen til nytt skuleår her på Osterøy vgs. Vi ser fram til å ta i mot både gamle og nye elevar på fyrste skuledag, torsdag 15. august.

Bilde av bøker i biblioteket
01.07.2024

Jobb- og utdanningsmessa 2024

Hold av datoen 7. november 2024! Då inviterer vi på ny til Jobb- og utdanningsmessa i Osterøyhallen.

Oversiktsbilde fra Osterøyhallen som viser utstillarar og besøkande på Jobb- og utdanningsmessa.
17.06.2024

Lykke til vidare!

HURRA!! 👏😁

Bilde av yrkesfagelevane framfor hovudinngangen til skulebygget
13.06.2024

Sommarkurs 5.-8. august

Vi arrangerer to ulike sommarkurs i år, i robotteknologi og i kreativ skriving. Begge kursa er frå 05. til 08. august, frå kl. 10 til 14, med oppmøtestad Osterøy vgs.