Hopp til hovedinnhold
Bilete av framsida med hovudinngang til skulebygget

Velkomen til skulen vår

Osterøy vgs ligg i Lonevåg på Osterøy ca. 40 min køyring frå Bergen sentrum. Skulen har om lag 200 elevar fordelt på fire utdanningsprogram. Det moderne skulebygget var ferdigstilt i 2010, med mykje nytt utstyr og lyse trivelege lokaler. På skulen jobbar vi aktivt for eit godt og inkluderande skulemiljø, og vi har svært gode resultat innan trivsel, læringskultur, faglege utfordringar samt elevdemokrati og elevmedverknad.
To jenter driv med praktisk opplæring på elektro verkstaden

Skulekvardagen på Osterøy vgs

Vi har fleire ulike utdanningsprogram, både yrkesfag og studiespesialisering, noko som er med på å skape eit variert og spennande miljø på skulen. Gjennom undervisning og andre aktivitetar i skulekvardagen ønsker vi å legge best mogleg til rette for læring og utvikling for deg som elev.
Elevar samla rundt eit bord

Miljøet på skulen

Vi jobbar aktivt og systematisk for at det skal vere eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleva tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

17.06.2024

Lykke til vidare!

HURRA!! 👏😁

Bilde av yrkesfagelevane framfor hovudinngangen til skulebygget
13.06.2024

Sommarkurs 5.-8. august

Vi arrangerer to ulike sommarkurs i år, i robotteknologi og i kreativ skriving. Begge kursa er frå 05. til 08. august, frå kl. 10 til 14, med oppmøtestad Osterøy vgs.

30.05.2024

Me er eit Miljøfyrtårn

Osterøy vidaregåande skule er sertifisert som Miljøfyrtårn. I praksis betyr det at vi jobber kontinuerlig med å forbetre vår påverknad på miljø, klima og arbeidsmiljø i eigen drift og verdikjede. Som miljøfyrtårn blir vi målt på ulike kriterier i tem...

Himmelen og sjøen som slår opp mot svaberg, med logoen til Miljøfyrtårn
16.05.2024

Sølv til Adrian i sveisekonkurranse

Mongstad Industrier arrangerte sveisekonkurranse for 13. gong.

Bilde av Adrian Nonås som tok 2. plassen i sveisekonkurranse