Hopp til hovedinnhold
Bilete av framsida med hovudinngang til skulebygget

Velkomen til skulen vår

Osterøy vgs ligg i Lonevåg på Osterøy ca. 40 min køyring frå Bergen sentrum. Skulen har om lag 200 elevar fordelt på fire utdanningsprogram. Det moderne skulebygget var ferdigstilt i 2010, med mykje nytt utstyr og lyse trivelege lokaler. På skulen jobbar vi aktivt for eit godt og inkluderande skulemiljø, og vi har svært gode resultat innan trivsel, læringskultur, faglege utfordringar samt elevdemokrati og elevmedverknad.
Bilde av kunsten på veggen i gangen på skulen

Skulestart 2023/2024

Velkommen til skulestart for nye og gamle elevar! Her finn du ein del nyttig informasjon til oppstarten av skuleåret, som mellom anna skuleruta, elev PC, lån og stipend, skuleskyss og digitale kontrakter.
Elevar samla rundt eit bord

Miljøet på skulen

Vi jobbar aktivt og systematisk for at det skal vere eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleva tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

14.09.2023

Jobb- og utdanningsmesse 09.11.2023

Vi inviterer til Jobb- og utdanningsmesse i Osterøyhallen 9. november kl. 18.00-20.00.

Bilde av utstillarar og besøkande på Jobb- og utdanningsmessa i Osterøyhallen 2022.
08.09.2023

Har du møtt vår rådgjevar og miljøkoordinator, Herdis?

Hei! Eg heiter Herdis og er rådgjevar og miljøkoordinator på Osterøy vgs.

08.09.2023

Triatlon

Elevar på breddeidrett og toppidrett fotball deltok på triatlon i strålande solskin.

Bilde av målområdet for triatlon ved Husavatnet
05.09.2023

Skulevalet 2023

Føremålet med politisk skuleval er å lære ungdommane om demokratiet. Det er òg eit pedagogisk verkemiddel i arbeidet med å auke den politiske kompetansen og interessa blant dei unge.