Hopp til hovedinnhold
Bilete av framsida med hovudinngang til skulebygget

Velkomen til skulen vår

Osterøy vgs ligg i Lonevåg på Osterøy ca. 40 min køyring frå Bergen sentrum. Skulen har om lag 200 elevar fordelt på fire utdanningsprogram. Det moderne skulebygget var ferdigstilt i 2010, med mykje nytt utstyr og lyse trivelege lokaler. På skulen jobbar vi aktivt for eit godt og inkluderande skulemiljø, og vi har svært gode resultat innan trivsel, læringskultur, faglege utfordringar samt elevdemokrati og elevmedverknad.
To jenter driv med praktisk opplæring på elektro verkstaden

Skulekvardagen på Osterøy vgs

Vi har fleire ulike utdanningsprogram, både yrkesfag og studiespesialisering, noko som er med på å skape eit variert og spennande miljø på skulen. Gjennom undervisning og andre aktivitetar i skulekvardagen ønsker vi å legge best mogleg til rette for læring og utvikling for deg som elev.
Elevar samla rundt eit bord

Miljøet på skulen

Vi jobbar aktivt og systematisk for at det skal vere eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleva tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

16.05.2024

Sølv til Adrian i sveisekonkurranse

Mongstad Industrier arrangerte sveisekonkurranse for 13. gong.

Bilde av Adrian Nonås som tok 2. plassen i sveisekonkurranse
21.03.2024

På tur til Odense - Robotmessa R-24

Frå 13. til 15. mars reiste ein delegasjon frå Osterøy vgs, KORT og Osterøy utvikling til Odense for å delta på Nord-Europas største Robotmesse 🤖👍

To representantar frå skulen snakkar med ein mann som viser fram robot frå Universal Robots.
08.03.2024

Ski- og aktivitetsdag

Kvart år arrangerer vi tre ulike aktivitetsdagar her på skulen, og 7. mars hadde vi vinteraktivitetsdag.

Fire jenter som står på slalomski påVoss
04.03.2024

Tur til Berlin! 👏😊✈️

Kvart år har elevane på vg2 Studiespesialisering moglegheit til å få reise på studietur til utlandet.