Hopp til hovedinnhold
Bilete av framsida med hovudinngang til skulebygget

Velkomen til skulen vår

Osterøy vgs ligg i Lonevåg på Osterøy ca. 40 min køyring frå Bergen sentrum. Skulen har om lag 200 elevar fordelt på fire utdanningsprogram. Det moderne skulebygget var ferdigstilt i 2010, med mykje nytt utstyr og lyse trivelege lokaler. På skulen jobbar vi aktivt for eit godt og inkluderande skulemiljø, og vi har svært gode resultat innan trivsel, læringskultur, faglege utfordringar samt elevdemokrati og elevmedverknad.

1. mars - søknadsfrist vidaregåande opplæring

Vi vil gjerne ha deg som elev her hjå oss på Osterøy vgs! Her på heimesida finn du meir informasjon om dei ulike utdanningstilboda våre. 1. mars er søknadsfrist for ordinære søkjarar til skule og/eller lærebedrift. Logg inn på vigo.no og registrer søknaden din innan fristen.
Elevar samla rundt eit bord

Miljøet på skulen

Vi jobbar aktivt og systematisk for at det skal vere eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleva tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

14.02.2024

Valentinsdagen

Valentinsdagen 14. februar 2024 🥰

Bilde av gulrotkakestykker som er pynta med jordbær og sjokoladehjarter.
08.01.2024

Ungdata-undersøkinga 2024

I 2024 vert Ungdata-undersøkinga gjennomført i Vestland blant elevar i den vidaregåande skulen. Undersøkinga går føre seg i veke 4 til 7. Målet er å få ei oversikt over korleis ungdom har det og kva dei driv med på fritida.

03.10.2023

Informasjonsmøte 4. oktober

Her finn du lenke til informasjon og påmelding til informasjonsmøte, onsdag 4. oktober

28.09.2023

Kjøttfri onsdag og berekraftig kantine

Kvar onsdag har vi kjøttfri dag i kantina på skulen.

Bilde av salatbaren