Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Elevar på bussen

Elevar som har rett på gratis skuleskyss, må søkje sjølv i ElevSkyss.

Vidaregåande skuleelevar kan ha rett på gratis skuleskyss dersom eitt av følgjande kriterium er oppfylt:

  • Eleven bur utanfor ungdomsbillett-området (utanfor felt merka grønt i kartet) og har lengre enn seks kilometer skoleveg.
  • Eleven er fylt 21 år og har lengre enn seks kilometer skoleveg (målt langs kortaste farbare veg).
  • Elevar med varig eller midlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skule og heim uavhengig av reiselengde.

Elevar som bur innafor strekninga Osterøybrua – Haus – Lonevåg – Valestrandsfossen må kjøpa ungdomskort. Dei som bur innanfor andre delar av kommunen får gratis skuleskyss dersom det er minst 6 km avstand frå bustad til skule.  

Les meir om skuleskyss

Søk om skuleskyss