Hopp til hovedinnhold

Miljøkoordinator

Miljøkoordinator skal bidra til eit positivt, trygt og godt skulemiljø. Saman med andre på skulen jobbar miljøkoordinator med førebyggande, kontaktskapande og sosialpedagogisk arbeid.

Hei!

Eg heiter Herdis og er miljøkoordinator på Osterøy vgs. Eg er utdanna sjukepleiar og har bred arbeidserfaring innan helse. 

Miljøkoordinator er ei nyoppretta stilling som inneheldt ulike arbeidsoppgåver, som mellom anna:

  • tilrettelegging for elevaktivitetar
  • følge opp enkelt elevar og elevgrupper
  • jobbe forebyggande i samband med mobbing og rus
  • tverrfagleg samarbeid på og utanfor skulen
  • jobbe saman med elevråd og russen

Eg har kontor nederst i administrasjonsgangen i 1. etg. Dersom du lurar på noko eller treng nokon å snakka med om kva som helst, så berre kom og bank på.

Herdis Holmås Blake

miljørettleiar