Hopp til hovedinnhold

Skulevalet 2023

Føremålet med politisk skuleval er å lære ungdommane om demokratiet. Det er òg eit pedagogisk verkemiddel i arbeidet med å auke den politiske kompetansen og interessa blant dei unge.

Etter spennande debattar med tema som skulepolitikk, klima og miljø, samferdsel og helse og valtorg her på skulen, har elevane no gjennomført skulevalet. Resultata blir offentlege tysdag 05.09 kl. 19.00 og du finn dei her:

Resultat skuleval 2023