Hopp til hovedinnhold

Jobb- og utdanningsmesse 09.11.2023

Bilde av utstillarar og besøkande på Jobb- og utdanningsmessa i Osterøyhallen 2022.

Vi inviterer til Jobb- og utdanningsmesse i Osterøyhallen 9. november kl. 18.00-20.00.

I Osterøyhallen 9. november frå kl. 18.00 til kl. 20.00 kan utstillarar ( arbeidsgivarar, skular, opplæringskontor) treffe ungdom som skal velge utdanning og arbeidsøkjarar som er på jakt etter arbeid.

Dette er ei utviding av den tradisjonelle utdanningsmessa som har vore tidlegare.  Messa vert arrangert av Osterøy ungdomsskule, Osterøy vidaregåande skule, Kompetansesenteret for robotteknologi, Osterøy utvikling og NAV.

Målet er at verksemdene skal bli meir synlege for å kunne tiltrekke seg kompetanse og arbeidskraft. Dette blir ei «brei» messe på tvers av bransjar i næringslivet/ kommunen/regionen.

Til messa inviterer vi elevar, studentar, arbeidsøkjarar og jobbskiftarar, også personar som bur utanfor kommunen.

 
Her er lenke til meir info og påmleding: