Hopp til hovedinnhold

Skulemiljøutvalet

Du kan vera med å bestemma over skulekvardagen din gjennom skulemiljøutvalet.

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit skulemiljøutval. I skulemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skuleleiinga og fylkeskommunen vere representerte.

Skulemiljøutvalet skal bidra til å sikra eleven si deltaking i arbeidet med å skapa eit godt skulemiljø. Skulemiljøutvalet skal og delta i planlegging og gjennomføring av arbeidet for å få eit godt psykososialt og fysisk miljø på skulen. Deltakerar til skulemiljøutvalet vert valgt ut frå elevrådet.

Skulemiljøutvalet 2023/2024